BIO

Dorota Błaszczak

Pracowałam i pracuję w wielu róźnych miejscach. Wspólnym mianownikiem jest dźwięk.

Obecnie:

.. realizator dźwięku w Archiwum Polskiego Radia,

.... rekonstrukcja dźwięku, mastering, projekcje dźwięku na koncertach muzyki współczesnej,

.... prace projektowe Multimedialnej Radiowej Bazy Danych Archiwum Polskiego Radia,

.. adiunkt na Wydziale Reżyserii Dźwięku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

.... prowadzenie zajęć „Dźwięk interaktywny” (Międzyuczelniana Specjalność Multimedialna),

.. projekty własne,

.. remastering VR w zespole Char Davies (“Osmose” i “Ephemere”)

Wcześniej:

... nagrania muzyczne, realizacja muzyki elektroakustycznej, produkcje filmowe, dubbing,

... projektowanie dźwięku do wczesnych gier komputerowych.

W Kanadzie:

.. realizator dźwięku w The Banff Centre for the Arts,

.. projektant dźwięku wirtualnej rzeczywistości w Banff, w Montrealu (Softimage i Immersence),

....współpraca przy tworzeniu interaktywnych projektów w ramach “Bioapparatus” i “Art and Virtual Environment Project”,

....praca w zespole Char Davies (“Osmose” i “Ephemere”).